Søknad om barnehageplass 2019/2020

Søke barnehageplass

Slik søkjer du om barnehageplass for barnehageåret 2019/2020.

Born som er fødde innan 30.11.2018 og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptaket.

Born som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til å starte i barnehagen den månaden dei fyller 1 år, utan krav om foreldrebetaling frå august. 

Korleis søkje plass

For å søkje om barnehageplass og er follkeregistrert i Volda, sender du dette elektroniske søknadsskjemaet til Volda kommune. 

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten (BankID eller MinSide).

Om du er folkeregistrert i ein annan kommune, så bruk link under:

https://oppvekst.ssikt.no/HCW.Welfare.CC.CDCWeb/Functions/Application/StartView.aspx?ApplicationType=cdc&Domain=Volda&UICulture=nn-NO

Søknadsfrist for hovudopptaket er 01.03.2019.

Kven kan søkje om plass

  • Nye søkjarar
  • Alle som ynskjer endring av plass i barnehage eller overflytting til ein annan barnehage