Søknad om barnehageplass 2018/2019

Her ligg link til søknadsskjema for barnehageplass i barnehageåret 2018/2019

Volda kommune har samordna opptak for alle barnehagane i kommunen, sju kommunale og seks private barnehagar.

Desse må søkje:

  • barn som ikkje har barnehageplass
  • barn som ønskjer overflytting til ein annan barnehage
  • barn som ønskjer å endre storleiken på tilbodet

Informasjon om barnehagane og elektronisk søknadsskjema finn de påwww.volda.kommune.no. Dersom de treng hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med avdeling opplæring og oppvekst tlf: 70058873/70058868 eller servicekontoret tlf. 70058700.

https://kommune24-7.no/1519/bruker?retur=%2f1519%2f701660_2v&shortname=701660_2v

 

Les meir - søknad om barnehageplass. (PDF, 345 kB)