Uteområdet

Rotset barnehage har ein variert og stor uteleikeplass.Her har borna høve for allsidig leik og utfalding.