Planleggingsdagar barnehageåret 2019/2020

Personalet i Rotset barnehage har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagen er stengt desse dagane.

For dette barnehageåret er det følgjande dagar:

  • 12. August
  • 02. Januar
  • 20. Mars
  • 12. Juni

Vi skal ha ein planleggingsdag til iløpet av barnehageåret. Denne er ikkje fastsett endå, men blir orientert om så snart det blir avklart.