Planleggingsdagar barnehageåret 2018/2019

Personalet i Rotset barnehage har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagen er stengt desse dagane.

For dette barnehageåret er det følgjande dagar:

  •   6. August
  • 19. September
  • 10. Oktober
  • 15. Februar
  • 31. Mai