Tradisjonar i Rotset barnehage

17. MAI
17. mai feirer vi i glede over at Norge har si eigen grunnlov og er eit fritt og sjølvstendig land. Vi ønskjer at borna skal få eit lite innblikk i kvifor vi feirar 17. mai, gjennom forteljingar, songar og aktivitetar. Vi vil sjå nærmare på flagget vårt, og øve oss på å gå i 17. mai-tog.

BEREDSKAP
Fokuset er å gje barna grunnleggande kjennskap til kva politi, brann- og helsevesen kan hjelpe oss med og korleis dei kan kontaktast.

ForutFORUT
Ein fast tradisjon i Rotset barnehage er å ta del i Forut-aksjonen. Dette er eit solidaritetsprosjekt der ein får muligheit til å vise engasjement og solidaritet med born frå andre land.  På slutten av perioden har vi ein innsamlingsaksjon i barnehagen i form av ein foreldre-kafé.

NISSEFEST
I desember har vi fokus på både den kristne og den meir kulturelle delen av juletradisjonane våre. Noko som er viktig i høve til det siste er nissen, som er den gode hjelparen i fylgje norsk tradisjon. Elles har vi den meir europeiske versjonen (St. N iklas) som kom med gåver til fattige born, og dei siste åra har også blånissane gjort sitt inntog gjennom media. Alt dette markerer vi med nissefest i midten av desember. Då kan alle ha på seg nissehuer (blå eller raude). Så syng og fortel vi om nissen, har nissedans og nissegraut som fellesmåltid for alle basane. Vi brukar også å få besøk... av kven då trur du...? Det brukar å vanke ei lita overrasking til alle.

SOLFEST
Vinteren på Rotset kan vere kald og mørk. Ei stund midt på vinteren er sola heilt borte, men i byrjinga av februar kan vi igjen nyte det gode lyst og kjenne varmen frå solstrålane.
Då vil vi ha FEST!
Vi lagar “solpynt” i barnehagen, og dei som vil pyntar seg med ansiktsmåling. Korleis vi elles legg opp dagen er avhengig av ver og føre, men kjekt skal vi ha det. Det er verdt å feire at våren snart er på veg!

PÅSKELUNSJ
Påska er ei viktig høgtid i den norske kulturen, og noko vi har stort fokus på i vår barnehage. Som ei avslutning på dette temaet, ein av dei siste dagane før påskeferien, har vi felles påskelunsj for alle basane. Då opnar vi opp dørene, pyntar fint på borda med lys, serviettar og kanskje nokre små vårteikn utanfrå (t.d. gåseungar, snøklokker eller krokus), har noko ekstra godt pålegg, sjølvlaga rundstykke og nybaka brød frå Aud sitt kjøken. Og egg høyrer sjølvsagt med, både ekte hønseegg og nokre litt meir kunstige som er fylt med andre ting…og vi kosar oss veldig!