Nyheter

 • Søknad om barnehageplass

  Vi ønskjer nye barn og foreldre velkomen til barnehagen vår!

  16.01.2020 14.41
 • Barn har rett til å ha det bra!

  Barna er det mest verdifulle vi har, og at barna trivast i sin eigen kvardag, er heilt avgjerande for at dei skal utvikle seg og vekse. I Rotset barnehage jobbar vi med å fremje respekt og toleranse for kvarandre. Saman med heimen legg vi til rette for og skape vennskap mellom barna.

  13.10.2019 12.56
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bilde av barn

Kva er reglane for fotografering og deling av bilde av barn? Og korleis skal barnebilde handterast slik at barna sin rett til personvern og integritet blir teke vare på?

Planleggingsdagar barnehageåret 2020/2021

Personalet i Rotset barnehage har 6 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt desse dagane.