Nyheter

 • "Kven har pels så fin og så blank"

  Vi er no igang med temabolk II "Kven har pels så fin og så blank". Barna skal få grunnleggande kjennskap til ulike dyr i denne perioden. Det kan vere kjæledyr, dyr på garden, dyr i skogen og dyr i den store verda...

  17.01.2020 13.00
 • Søknad om barnehageplass

  Vi ønskjer nye barn og foreldre velkomen til barnehagen vår!

  16.01.2020 13.12
 • "Ro, ro til fiskeskjær"

  Med utgangspunkt i vårt overordna tema "Skaparverket", har vi i år temaet: "Fisk, fuglar og dyr". Dette temaet vil vi igjen dele i tre bolkar. Vi startar med "Ro, ro til fiskeskjær" i haust. Til vinteren er teamet "Kven har pels så fin og så blank?", og til våren har vi fokus på "Alle fuglar små dei er". Sjå dei fine fiskane vi laga.

  14.10.2019 13.02
 • Barn har rett til å ha det bra!

  Barna er det mest verdifulle vi har, og at barna trivast i sin eigen kvardag, er heilt avgjerande for at dei skal utvikle seg og vekse. I Rotset barnehage jobbar vi med å fremje respekt og toleranse for kvarandre. Saman med heimen legg vi til rette for og skape vennskap mellom barna.

  13.10.2019 12.56
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bilde av barn

Kva er reglane for fotografering og deling av bilde av barn? Og korleis skal barnebilde handterast slik at barna sin rett til personvern og integritet blir teke vare på?

Planleggingsdagar barnehageåret 2019/2020

Personalet i Rotset barnehage har 5 planleggingsdagar i løpet av eit barnehageår. Barnehagen er stengt desse dagane.