Foreldreundersøking 2020/2021

Foreldra sin meining om barnehagetilbodet vårt, barna sin trivsel og samarbeidet mellom heim og barnehage.