Omsorg

I Rotset barnehage er gode relasjonar i høgsetet. Vi har mange å leike med i løpet av ein dag. Barna skal bli møtt med anerkjenning for eigne kjensler, eigne tankar og opplevingar. Vi vaksne skal vere tilstades for barna og relasjonen mellom barn og vaksne skal vere prega av ei gjensidig oppleving av respekt for kvarandre. Barn og vaksne skal ha opplevinga av at Rotset barnehage er ein trygg og god stad å vere.