Barn og sjukdom

Generelt bør barn vere heime dersom det har feber eller har svekka allmenntilstand som gjer at dei er uopplagde, slappe og verkar sjuke.

Aktuell side med informasjon kring sjukdom og helse.
(Også på andre internasjonale språk )

http://helsenorge.no/Sider/default.aspx