Nyheter

 • Solfest i barnehagen 12.02.2021

  Det er kalde vinterdagar, så kva passar då betre enn å arrangere ein solfest!

  12.02.2021 19.00
 • Nasjonal markering for likebehandling av barn og barnehagar

  På torsdag 19.11.20 deltok vi i ei nasjonal markering for likebehandling av barn i alle barnehagar. Ei markering som var initiert av PBL (Private barnehagers landsforbund). Bakgrunnen var markering mot kutt i finansieringa til private barnehagar. I rufsete haustver blei foreldra møtte med kaffi, twist, bålkos og informasjonsmateriell då dei leverte barna sine i barnehagen. Ei positiv morgonstund- med ein alvorleg bodskap.

  23.11.2020 12.00
 • Søknad om barnehageplass

  Vi ønskjer nye barn og foreldre velkomen til barnehagen vår!

  16.01.2020 14.41
 • Barn har rett til å ha det bra!

  Barna er det mest verdifulle vi har, og at barna trivast i sin eigen kvardag, er heilt avgjerande for at dei skal utvikle seg og vekse. I Rotset barnehage jobbar vi med å fremje respekt og toleranse for kvarandre. Saman med heimen legg vi til rette for og skape vennskap mellom barna.

  13.10.2019 12.56
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Foreldreundersøking 2020/2021

Foreldra sin meining om barnehagetilbodet vårt, barna sin trivsel og samarbeidet mellom heim og barnehage.

Planleggingsdagar barnehageåret 2021/2022

Personalet i Rotset barnehage har 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt desse dagane.