Nyheter

 • Nasjonal markering for likebehandling av barn og barnehagar

  På torsdag 19.11.20 deltok vi i ei nasjonal markering for likebehandling av barn i alle barnehagar. Ei markering som var initiert av PBL (Private barnehagers landsforbund). Bakgrunnen var markering mot kutt i finansieringa til private barnehagar. I rufsete haustver blei foreldra møtte med kaffi, twist, bålkos og informasjonsmateriell då dei leverte barna sine i barnehagen. Ei positiv morgonstund- med ein alvorleg bodskap.

  23.11.2020 12.00
 • Fyrste akedag blei den 20 november.

  Barna i Rotset barnehage har sett fram til den dagen dei kunne ta fram akebretta. 20 november blei deira ynskje innfridd.

  22.11.2020 12.06
 • Søknad om barnehageplass

  Vi ønskjer nye barn og foreldre velkomen til barnehagen vår!

  16.01.2020 14.41
 • Barn har rett til å ha det bra!

  Barna er det mest verdifulle vi har, og at barna trivast i sin eigen kvardag, er heilt avgjerande for at dei skal utvikle seg og vekse. I Rotset barnehage jobbar vi med å fremje respekt og toleranse for kvarandre. Saman med heimen legg vi til rette for og skape vennskap mellom barna.

  13.10.2019 12.56
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Bilde av barn

Kva er reglane for fotografering og deling av bilde av barn? Og korleis skal barnebilde handterast slik at barna sin rett til personvern og integritet blir teke vare på?

Planleggingsdagar barnehageåret 2020/2021

Personalet i Rotset barnehage har 6 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt desse dagane.