Planleggingsdagar barnehageåret 2021/2022

Personalet i Rotset barnehage har 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt desse dagane.

For dette barnehageåret er det følgjande dagar:

  • 16. August
  • 17. August
  • 22. Oktober
  • 16. Mars
  • 10. juni (Forbehald om endring av denne datoen)