Sagebakken

Sagebakken består i år av 16 flotte 2-6 åringar.

Då vi har ei barnegruppe med stort aldersspenn, er modellæring viktig for oss på sagebakken. Vi ser på borna som kompetente og veit det skjer mykje læring ved at dei yngre lærer av dei eldre. På Sagebakken ynskjer vi å skape gode møtepunkt, både mellom born-born og born-vaksne. Ut frå dette har vi sett oss to fokusområder.

Fokusområde på Sagebakken:

  • Vi ynskjer at kvart enkelt born skal bli sett og høyrt, og respektert for den dei er.
  • Vi ynskjer at born og vaksne skal lære saman i ein meiningsfylt kvardag.

 

"Tommelen opp", og mykje glede, latter og humor er og noko vi likar å krydre kvardagen med på Sagebakken.