Dagsrytme

For å gi barna tryggleik og sikkerheit har barna fast dagsrytme. Dette skal gi barna ei oppleving av stabilitet. Personalet er også opptatt av ”her og no situasjonane” i barnehagen, som krev at vi er spontane og impulsive. Derfor er det også viktig at kvardagen gir rom for dette.

Slik ser barnehagedagen ut:

Kl.07.15 Barnehagen opnar
             Velkomst og roleg leik
Kl.08.00-08.45 Frukost for morgonfuglar        
Kl.09.00 Planlagde aktivitetar og gruppedeling
             Leik/Temaarbeid ute el. inne
             Turar, baking, forming og leik   
             Samlingsstund
             Rydding
Kl.11.00 Lunsj
Kl.12.00 Uteleik
Kl.14.00 Måltid (ute eller inne)
Kl.16.15 Rydding før barnehagen stenger
Kl.16.45 Barnehagen stenger