Uteområdet

Rotset barnehage har ein variert og stor uteleikeplass. Her har borna høve for allsidig leik og utfalding.