Bilde av barn

Kva er reglane for fotografering og deling av bilde av barn? Og korleis skal barnebilde handterast slik at barna sin rett til personvern og integritet blir teke vare på?

Datatilsynet har laga eit rettleiingshefte om bilde av barn på nett som heiter "I beste meining". Her kan de finne reglar og gode råd med utfyllande informasjon. Klikk på linken for å lese rettleiinga.

I beste meining