Nyhetsarkiv

 • Solfest i barnehagen 12.02.2021

  Det er kalde vinterdagar, så kva passar då betre enn å arrangere ein solfest!

 • Nasjonal markering for likebehandling av barn og barnehagar

  På torsdag 19.11.20 deltok vi i ei nasjonal markering for likebehandling av barn i alle barnehagar. Ei markering som var initiert av PBL (Private barnehagers landsforbund). Bakgrunnen var markering mot kutt i finansieringa til private barnehagar. I rufsete haustver blei foreldra møtte med kaffi, twist, bålkos og informasjonsmateriell då dei leverte barna sine i barnehagen. Ei positiv morgonstund- med ein alvorleg bodskap.

 • Søknad om barnehageplass

  Vi ønskjer nye barn og foreldre velkomen til barnehagen vår!

 • Barn har rett til å ha det bra!

  Barna er det mest verdifulle vi har, og at barna trivast i sin eigen kvardag, er heilt avgjerande for at dei skal utvikle seg og vekse. I Rotset barnehage jobbar vi med å fremje respekt og toleranse for kvarandre. Saman med heimen legg vi til rette for og skape vennskap mellom barna.